INTEGRITET OCH PERSONUPPGIFTER

Integritet och personuppgifterDin personliga integritet är av högsta vikt för oss


Din personliga integritet är av yttersta vikt för oss. Därför behandlar vi alla personuppgifter enligt strikta principer och alltid med stöd i Personuppgiftslagen (PuL) (1998:204) och Dataskyddsförordningen (EU 2016/679).Personuppgifter vi hanterar


Vår ambition är att alltid vara transparent avseende hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. En grundläggande princip är att vi endast samlar in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för.

Vi samlar normalt in personuppgifter från dig när du:


Blir upplagd som användare i våra tjänster

När du använder våra tjänster

De personuppgifter som normalt sett hanteras av oss inkluderar:


Person/organisationsnummer

Namn

Adress

E-post

Telefonnummer

Minnesanteckningar från träffar och samtal

Insamling och hantering av övriga personuppgifter försöker vi i möjligaste mån minimera.Ändamålet med behandlingen av personuppgifter


Form och Prestation Sverige AB behandlar enbart personuppgifter som är relevanta för att uppfylla ändamålet med behandlingen. De primära ändamål för vilka vi behandlar personuppgifter är:


Utföra våra tjänster på bästa möjliga sätt

Kommunikation av marknadsföringsinformation inkl information av event

Uppföljning av arbetet med klienter

Behandling av personuppgifter som inte görs i syfte att uppfylla något av ovanstående ändamål ska inte genomföras och undviks därför av Form och prestation Sverige AB i möjligaste mån.Grunden för behandlingen


Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är vanligtvis det kundavtal, skriftligt eller muntligt som sker vid anlitandet av tjänster från Form och prestation Sverige AB. I övriga fall är grunden för behandlingen ett samtycke.Säkerhet


Ingen information som samlas in av Form och prestation Sverige AB förs vidare till tredje part utan är endast till för arbetet i Form och prestation Sverige AB.Dina rättigheter


Du som kund, användare av någon av våra tjänster och vars personuppgifter vi kan komma att samla in för något av ovanstående ändamål har alltid rätt till information om behandlingen av dina personuppgifter. Du har även rätt att få dina registrerade personuppgifter ändrade, rättade eller raderade. Du kan närsomhelst begära att få bli ”bortglömd” av oss varefter vi inte längre kommer att hantera dina personuppgifter. Observera dock att det kan innebära att vi inte längre kan erbjuda våra tjänster till dig. Om du har gett ditt samtycke till behandling av personuppgifter kan du närsomhelst dra tillbaka detta genom att meddela oss härom.


Du kan även inge klagomål till tillsynsmyndigheten, i det här fallet Datainspektionen.Besök på vår webbplats


Som besökare behöver du inte lämna några personuppgifter för att kunna använda våra webbplatser.Cookies och besökarstatistik


På vår webbplats samt i vår onlinetjänst används s.k. cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två olika typer av ”cookies”. Den ena är ”sessions-cookies” som används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas bara temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare. Den andra är ”varaktiga cookies” som används för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist samt för att känna igen återkommande användare. Dessa cookies används för att möjliggöra för användare att ha automatisk inloggning till tjänsten. Denna funktion aktiveras genom att användare kryssar för rutan ”Fortsatt vara inloggad”. Det är dock möjligt att inte tillåta att cookies lagras på hårddisken genom att göra en ändring av inställningarna för webbläsaren. Tillvägagångssättet för att blockera cookies varierar beroende på vilken webbläsare som används. För närmare instruktioner om detta kan användare välja ”Hjälp” eller annat relevant menyalternativ i webbläsaren. För användare som ej tillåter cookies, kan dock Form och prestation Sverige AB inte garantera att alla delar av tjänsten kommer att fungera som avsett.Hur länge finns uppgifterna kvar?


Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att bevara personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in. Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande d.v.s. tillhandahålla tjänsten eller produkten, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m. Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter ska få ligga kvar i vårt klientregister för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort.Kontaktuppgifter


Om du vill kontakta oss angående hanteringen av personuppgifter kan du alltid vända dig till:

micke@formochprestation.se